Begaafd de wereld verkennen

News

HSP, en nu?

Posted by Tineke on January 12, 2011 at 9:32 AM Comments comments (0)

HSP, en nu?


De meeste psychologen, huisartsen, psychiaters, ... hebben nog nooit van HSP gehoord. Zij kunnen de eigenschappen dus ook niet herkennen en er bijgevolg niet correct op inspelen. Veelal worden misplaatste therapieën en medicatie voorgeschreven om bepaalde eigenschappen en symptomen onder controle te krijgen. Het is nochtans van het grootste belang dat de informatie over HSP bekend is, zowel bij het individu als bij artsen en allerlei welzijns-instanties.


Van zodra een persoon zich in het HSP-gebeuren herkent zal die tal van angsten, gebeurtenissen en reakties uit het verleden kunnen plaatsen. Zaken die hem/haar al hun hele leven kopzorgen bieden.

 

Door HET WETEN op zich en het besef dat men er niet alleen mee staat, legt de HSP uiteindelijk de basis tot een sterker zelfbeeld, een steviger zelfvertrouwen, kortom : een evenwichtiger leven.


Belangrijk :

  • Zorg goed voor jezelf!!
  • HSP’s ervaren hun hooggevoeligheid ieder op een heel individuele manier. Vandaar dat het ook moeilijk is algemene tips en adviezen te geven om ermee te leren omgaan. Het zal voor ieder wat zoeken zijn om een persoonlijk evenwicht te vinden.
  • “Zorg goed voor jezelf” is het beste advies dat je kan opvolgen.
  • Zei men al niet in de Bijbel : “Bemin je naaste zoals jezelf”? Vandaag
  • de dag zijn we zo gehaast en jachtig bezig dat we steeds minder tijd
  • hebben om stil te staan bij onszelf. De zorg voor ons innerlijke zelf en het luisteren naar de signalen van je eigen lichaam schieten er meestal bij in. We denken aan ons werk, aan de kinderen, je man/vrouw, de relatie, het huishouden, onze materiële status, maar waar we niet meer bij stilstaan is wat wijzelf nodig hebben om ons goed te voelen. 

Elaine Aron zei daarover in haar 1e boek :

“De HSP is als een plantje. Het soort zaad dat de grond ingaat

– je aangeboren karakter – is maar een deel van het verhaal. De kwaliteit van aarde, water, zon en verzorging heeft ook een sterke invloed op de volgroeide plant die jij nu bent. Als de groeicondities erg slecht zijn, komen er nauwelijks bladeren, bloemen en zaden tevoorschijn. Je hooggevoeligheid kan soms aanvoelen als een negatieve eigenschap, het is echter ook een bron van tal van positieve elementen. Als je je talenten en je intuïtie op de juiste manier verzorgt en aanwendt, zal ook jij floreren en opbloeien.”


Rust

Voldoende rust en tijd nemen voor jezelf is alvast de boodschap.

Als je dat niet gewoon bent, zal dat enige aanpassing vragen van jou en je omgeving. Maak hen vooral duidelijk dat je dit echt nodig hebt. Probeer tot rust te komen en te ontspannen en probeer aan te voelen wanneer je dat nodig hebt. Dat zal voor iedereen anders liggen. Allerlei vormen van alleen bezig zijn behoren tot de mogelijkheden: meditatie, yoga, gebed, sport, een boek lezen, wandelen, slapen,….


Regelmaat 

Een regelmatige leefwijze helpt overprikkeling tegen te gaan.

Nieuwe situaties, omgevingen of gedragspatronen geven immers extra prikkeling in vergelijking met bekende situaties, omgevingen of gedragspatronen. Door ervoor te zorgen dat het dagelijks leven zo min mogelijk extra prikkels met zich meebrengt krijg je een soort van evenwicht. Een bekende situatie zal je meer bevallen dan een onbekende.

Natuurlijk geldt dit in het algemeen. Soms zal je wel nieuwe dingen moeten of willen uitproberen (zou het leven anders niet te ééntonig worden?). Probeer dan zoveel mogelijk omgevingsfactoren bekend te houden en neem niet meer dan 1 situatie per keer aan. Na verloop van tijd zal het spanningsniveau dat hierbij hoort afnemen en evolueert het geheel naar een “bekende” situatie.


Leer jezelf aanvoelen

Wanneer je je oncomfortabel voelt, ga dan na hoe dat zou kunnen komen.

Voel ik mij fysiek oncomfortabel?
hoofdpijn, hyperventilatie, honger, moeten plassen, ...)
voel ik mij boos, verdrietig, overstuur, opgewonden?

Wat heb ik nodig om mij beter te voelen? Rusten, ademhaling regelmatig krijgen, eten, naar toilet gaan, afzondering, even afreageren op een onschuldige manier,…?

Dit lijkt op het eerste zicht makkelijk en zelfs overbodig, maar dat is het zeker niet. Het vergt een poosje echt stilstaan bij jezelf en je lichaam om je oncomfortabele gevoel concreet en correct te interpreteren.


Stap eens uit de situatie

Probeer eens naar de situatie te kijken van buitenaf. Probeer als het ware afstand te nemen van hetgeen jij op dat ogenblik ervaart. Is dit inderdaad een bedreigende omgeving, of kan je er op een andere manier naar kijken, zodat je er beter mee om kan gaan?

 

Stel je voor dat je in een druk station loopt. Stemmen, schreeuwen, drukte, lawaai,… het wordt je allemaal teveel! Je raakt overprikkeld waardoor je alleen maar wil wegvluchten van de situatie. In plaats van direct weg te lopen, neem even de tijd om te bedenken waar je je nu bevindt. Bedenk dat het inderdaad een station is dat je overweldigt. Dit is niet echt een reden om weg te lopen. Probeer nuchter te blijven en voel dat je overprikkeld bent. Je “voelt” je bedreigd, maar in werkelijkheid ben je dat niet.

Door je bewust te zijn van je eigen reaktie en de reële situatie,

zal je in staat zijn de situatie in een ander kader te plaatsen en te voelen dat er geen reden is tot paniek.


Wanneer je de pedalen verliest

Voel je tijdens een activiteit de spanning in je lichaam en geest in die mate opbouwen, dat je je er niet goed meer bij voelt? Probeer dan een pauze in te lassen om iets totaal anders te gaan doen.

Dit laat je toe even mentaal en fysiek afstand te nemen van de

gegeven activiteit en zo bouw je de spanning af. Het is belangrijk

met beide voeten op de grond te blijven want HSP's hebben nogal

de neiging zich in zaken te laten meesleuren en op die manier de controleover zichzelf en de situatie te verliezen.

Dit is een belangrijk aandachtspunt. Op tijd afstand nemen en een stapje achteruitzetten kan je perspectief op de situatie terug rechtzetten.


Aanvaard je hooggevoeligheid

Aanvaarding is hier het sleutelwoord, net zoals bij allerlei andere

karaktertrekken. Aanvaard het feit dat je hooggevoelig bent.

Net als bij andere moeilijke onderwerpen, is het ook hier belangrijk

er niet van weg te vluchten maar het feit onder ogen te zien.

Alleen daardoor kan je er rekening mee houden en een manier vinden om ermee om te gaan. Deze manier zal voor iedere HSP anders zijn, omdat ieder individu anders is.

 

Opgelet

Let wel! Alle producten die verslaving in de hand kunnen werken moeten met grote omzichtigheid worden gebruikt door HSP's

(alcohol, pijnstillers, drugs, anti depressiva, slaaptabletten)

Velen houden zichzelf voor dat dit hun problemen oplost, maar niets is minder waar, het verdooft alleen en helpt je geen stap verder.

 

Een verslaving werkt zeer negatief op je hele persoon, je gedrag, je lichaam, je relatie, je hele leven. Geen goed idee dus.

 

                                                    


Bron:© 2009 HSP Vlaanderen vzw. All rights reserved.

Design by Kristiaan De Paepe ( EXES gcv ), using 100% Open Source Software.

Bron: http://hspvlaanderen.exesgcv.com/


Categories

Upcoming Events

No upcoming events

Featured Etsy Items

No featured products.